piątek, 28 września 2018

Festung Krakau – czyli Twierdza Kraków

Skąd się wziął w „Wierzejach Czasu” austriacki żołnierz Johann Knaus? I dlaczego pełni on wartę przy murach Wawlelu? Cóż…


   Mamy rok 1850, Kraków znajduje się w obrębie zaboru austriackiego i właśnie cesarz Franciszek Józef podjął decyzję o rozbudowie fortyfikacji miasta. Co prawda budowy z tym związane trwają już od kilku lat, ale to dopiero rok 1850 przynosi oficjalny dokument w sprawie Festung Krakau.
   Wawel staje się punktem centralnym – cytadelą. Wokół rozciągnięte zostają dwa pierścienie: wewnętrzny i zewnętrzny, na które składają się mury, wieże artyleryjskie, forty (m.in. przy kopcu Kościuszki), do tego koszary, szpitale, adaptacja istniejących budynków na potrzeby austriackiego wojska. Projekt realizowany głównie w latach 1850-60 obejmie ostatecznie 176 obiektów (nowopowstałych bądź przystosowanych). Rozbudowa Twierdzy Kraków ma dwojakie konsekwencje: z jednej strony stworzony pas umocnień znacząco ograniczy rozwój przestrzenny miasta, niejako zamknie je i stłoczy w obrębie murów; z drugiej jednak strony przy realizacji tego planu na budowach, w cegielniach i przedsiębiorstwach powiązanych zatrudnienie znajdzie wielu mieszkańców miasta i okolic, co wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Źródło: CARTOGRAPHIA CRACOVIANA
   Ostatecznie na ulicach miasta nietrudno będzie się natknąć na austriackich żołnierzy, a Wawel prawie na pół wieku stanie się ich główną siedzibą. Stąd też wśród postaci „Wierzei Czasu” znajdzie się Johann Knaus – marznący w budce strażniczej, pomstujący na nieprzyjaznych Polen i przesądnie czekający, aż pojawi się Teufel z piekła rodem.

   Obecnie ciekawą propozycją na zapoznanie się z pozostałościami Festung Krakau jest  pieszo-rowerowy SZLAK TWIERDZY KRAKÓW, oznaczony habsburskimi barwami: żółtą i czarną, podzielony na tzw. część północną i południową, obejmujący około 100 zabytków.
 Relację na szlaku zawiera blog "Podróżnicze retrospekcje piechurka":

Urząd Miasta Krakowa wydał broszurę informacyjną Szlak Twierdzy Kraków , która zawiera krótką informację historyczną, mapy szlaku i informacje o odznakach turystycznych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

"Wierzeje Czasu" - już są!